Ngành công nghệ kĩ thuật điện tử – viễn thông

  1. Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
  2. Mã ngành: 5510312
  3. Trình độ đào tạo: Trình độ Trung cấp
  4. Hình thức đào tạo: Chính quy
  5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở
  6. Thời gian đào tạo: 2 năm
  7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 67 tín chỉ tương đương: 1710 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 466 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1177 giờ.

  1. Giới thiệu chung

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông là ngành, nghề thực hiện các công việc trong lĩnh vực điện tử và viễn thông như: Sửa chữa thiết bị điện tử, điện tử viễn thông, thiết kế, cấu hình, lắp đặt, kiểm tra, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện tử, điện tử viễn thông… đạt yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam

  1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

– Lắp ráp thiết bị điện tử.

– Lắp đặt cáp và các thiết bị điện tử, mạng internet.

– Lắp đặt hệ thống an ninh.

– Lắp đặt hệ thống giám sát và báo động.

– Xác lập phần mềm trên thiết bị và mạng máy tính.

– Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện tử.

– Sửa chữa, khắc phục sự cố thiết bị điện tử, truyền thông.

– Cung ứng dịch vụ điện tử, truyền thông.

Xem chi tiết về ngành học:

Một số hình ảnh về hoạt động giảng dạy:

 

 

Main Menu

Contact