Ngành Điện tử dân dụng

  1. Tên ngành: Điện tử dân dụng
  2. Mã ngành: 5520224
  3. Trình độ đào tạo: Trình độ Trung cấp
  4. Hình thức đào tạo: Chính quy
  5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở
  6. Thời gian đào tạo: 2 năm
  7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 64 tín chỉ tương đương: 1590 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 345 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 990 giờ.

  1. Giới thiệu chung

Điện tử dân dụng trình độ trung cấp là ngành, nghề mà người học chuyên thực hiện các công việc lắp ráp, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, sản xuất vận hành khai thác các thiết bị điện tử  như các thiết bị điện tử gia dụng, hệ thống giám sát cảnh báo, các hệ thống điều khiển thông minh, các hệ thống chiếu sáng dân dụng, các thiết bị chăm sóc sức khỏe cá nhân theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an ninh, an toàn, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong khung trình độ quốc gia Việt Nam.

9. Vị trí việc  làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

– Sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử.

– Sửa chữa thiết bị điện tử, thiết bị điện tử công nghiệp

– Kiểm định, kiểm tra chất lượng sản phẩm.

– Tư vấn dịch vụ điện tử dân dụng.

– Kinh doanh dịch vụ điện tử dân dụng.

Xem chi tiết về ngành học:

Một số hình ảnh về hoạt động giảng dạy:

 

Main Menu

Contact