Ngành Tài chính doanh nghiệp

  1. Tên ngành: NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  2. Mã ngành: 5340201
  3. Trình độ đào tạo: Trình độ trung cấp
  4. Hình thức đào tạo: Chính quy
  5. Đối tượng tuyển sinh: Trung học cơ sở (THCS) hoặc tương đương
  6. Thời gian đào tạo: 2.0 năm; 4 học kỳ
  7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 61 tín chỉ, tương đương: 1.470 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 454 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.016 giờ.

  1. Giới thiệu chung

Mô tả nghề Tài chính doanh nghiệp:

Tính toán các chỉ số tài chính của doanh nghiệp, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Thẩm định hiệu quả của các khoàn đầu tư dự án và đầu tư tài chính trong doanh nghiệp.

Lập hồ sơ vay vốn để trình bày với các tổ chức tài chính và tổ chức tín dụng khi công ty, khách hàng có nhu cầu.

Tư vấn cho khách hàng đầu tư vào các danh mục tài sản.

Điều kiện học tập tại HOTEC:

– Phòng học lý thuyết với đầy đủ trang thiết bị, thoáng mát.

– Thực hành xử lý dữ liệu tại phòng học máy tính có kết nối intenet và sử dụng các hàm tài chính để phân tích thẩm định các khoản đầu tư, các dự án đầu tư, sử dụng các công cụ để tư vấn đầu tư chứng khoán trên các sàn giao dịch trong nước.

– Kết hợp thực tập chuyên môn từng phần việc tại doanh nghiệp.

Kỹ năng đạt được sau khi đào tạo tại HOTEC:

Bên cạnh kiến thức nghề vững chắc và kỹ năng thành thạo, học sinh còn có:

– Trình độ sử dụng công nghệ thông tin ứng dụng cơ bản.

– Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc (A2, TOIEC 350).

Các vị trí việc làm có thể đảm nhận:

– Kế hoạch Tài chính;

– Tư vấn, Đầu tư tài chính;

– Giao dịch – thanh toán;

– Quan hệ khách hàng;

– Môi giới chứng khoán;…

Nhệm vụ chủ yếu:

– Lập các chứng từ thu, chi;

– Tổ chức công tác tài chinh phù hợp với từng doanh nghiệp

– Lập báo cáo về tình hình tài chính của doanh nghiệp

– Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng

– Kiếm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính dối với các khoản đầu tư của doanh nghiệp

Xem chi tiết về ngành học:

Một số hình ảnh, clip  về  hoạt động giảng dạy:

(Đính kèm hình ảnh, clip – NHẤT KIẾN VĂN đã quay phim, chụp hình)

Main Menu

Contact