Ngành Tin học ứng dụng

  1. Tên ngành: TIN HỌC ỨNG DỤNG 
  2. Mã ngành: 5480205
  3. Trình độ đào tạo: Trình độ trung cấp
  4. Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ
  5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương
  6. Thời gian đào tạo: 2 năm; 4 học kỳ
  7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 61 tín chỉ tương đương: 1560 giờ, trong đó:

  – Thời gian học lý thuyết: 381 giờ;

  – Thời gian Thực hành, thực tập: 1179 giờ.

  1. Giới thiệu chung về ngành:

  Tin học ứng dụng trình độ trung cấp là ngành, nghề đào tạo nguồn nhân lực có việc làm tại tại các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp liên quan đến các công việc:

  – Xác định được qui trình xây dựng một ứng dụng nhỏ giải quyết theo yêu cầu;

  – Lập kế hoạch tạo ra các ứng dụng trên các thiết bị điện thoại di động.;

  – Ứng dụng được phần mềm Microsoft Office vào soạn thảo văn bản, thuyết trình, tính toán và báo cáo;

  – Sao lưu, phục hồi được dữ liệu đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống;

  – Vận dụng được các phương pháp lập trình để tạo ra các ứng dụng quản lý vừa và nhỏ cho doanh nghiệp;

  – Lập trình trên máy tính với phần mềm môi trường thiết bị di động;

  – Phân tích phát triển các chương trình ứng dụng trên thiết bị di động;

  – Thiết kế được một đoạn phim quảng cáo, video clip theo yêu cầu;

  1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

  Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

  – Chuyên viên lập trình ứng dụng trên thiết bị di động;

  – Chuyên viên thiết kế đồ họa, studio, làm phim quảng cáo;

  – Chuyên viên lập trình và bảo trì các phần mềm ứng dụng đơn giản;

  – Chuyên viên khai thác được các phần mềm ứng dụng văn phòng, ứng dụng Internet, ứng dụng Web với qui mô lớn;

Xem chi tiết về ngành học:

 1. Chương trình đào tạo: Chi tiết
 2. Chuẩn đầu ra: Chi tiết
 3. Lưu đồ đào tạo: Chi tiết

Một số hình ảnh về hoạt động giảng dạy:

Main Menu

Contact