Sinh hoạt công tác đào tạo liên thông cho học sinh Bậc Trung cấp Khóa 21

Nhằm giới thiệu cho các em học sinh Bậc Trung cấp Khóa 21 chuẩn bị tốt nghiệp tìm hiểu thêm về các chương trình đào tạo liên thông tại Nhà trường; đồng thời, định hướng cho các em trong việc học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp Bậc Trung cấp. Sáng ngày 10/03/2022, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM đã tổ chức buổi Sinh hoạt công tác đào tạo liên thông cho học sinh Bậc Trung cấp Khóa 21. Tham dự buổi Lễ có sự hiện diện của Thầy Phan Văn Thanh Cần – Phó Bí thư Đảng bộ – Phó Hiệu trưởng, Thầy Hồ Văn Nhát – Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Thầy Lê Thanh Sơn – Trưởng Phòng Tuyển sinh và Đào tạo ngắn hạn, Thầy Văn Công Khánh Hiệp – Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện cùng đông đảo các em học sinh Bậc Trung cấp Khóa 21.

Quang cảnh của buổi Sinh hoạt

Thầy Hồ Văn Nhát – Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học thông tin chương trình ôn tập và thi văn hóa giáo dục phổ thông cho các em học sinh Bậc Trung cấp Khóa 21

Thầy Lê Thanh Sơn – Trưởng Phòng Tuyển sinh và Đào tạo ngắn hạn thông tin chương trình tuyển sinh liên thông Cao đẳng cho các em học sinh Bậc Trung cấp Khóa 21

 

 

Main Menu

Contact