24 NGÀNH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

A. KHỐI NGÀNH KINH TẾ QUẢN TRỊ:

STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LƯU ĐỒ ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA
1
MARKETTING
6340114
2
QUẢN TRỊ KINH DOANH
6340404
3
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
6340201
4
KẾ TOÁN
6340301
5
QUẢN TRỊ DU LỊCH - LỮ HÀNH
6810101
6
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
6340202
7
LOGISTIC
6341013
8
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN
6810201
9
QUẢN LÍ SIÊU THỊ
6340443
10
QUẢN LÍ TÒA NHÀ
6340434

B. KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT:

STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LƯU ĐỒ ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA
1
HỆ THỐNG THÔNG TIN
6320201
2
THIẾT KẾ TRANG WEB
6480214
3
ỨNG DỤNG PHẦM MỀM
6480202
4
QUẢN TRỊ MẠNG
6480201
5
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô-TÔ
6510202
6
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
6510201
7
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
6510305
8
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
6510303
9
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ - ĐIỆN TỬ
6510201
10
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG
65103012

C: KHỐI NGÀNH NGOẠI NGỮ:

STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LƯU ĐỒ ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA
1
NGÔN NGỮ ANH
6220206

D. KHỐI NGÀNH THIẾT KẾ – CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LƯU ĐỒ ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA
1
CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
6810404
2
MAY THỜI TRANG
6540205
3
CÔNG NGHỆ MAY
6480202

Main Menu

Contact