PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

 1. Tên đầy đủ của đơn vị: Phòng Hợp tác Quốc tế và Quan hệ Doanh nghiệp
 2. Giới thiệu tóm tắt về đơn vị:

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác hợp tác và phát triển các mối quan hệ với đối tác trong và ngoài nước của trường; tham mưu tổ chức thực hiện công tác quan hệ doanh nghiệp; thực hành, thực tập, việc làm, kiến tập cho học sinh sinh viên và giảng viên. Thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Công tác hợp tác Quốc tế

 • a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế của nhà trường, khai thác có hiệu quả quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế.
 • b) Phối hợp với các đơn vị để mở rộng hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh của nhà trường với các đối tác nước ngoài.
 • c) Xây dựng các dự án hợp tác quốc tế, soạn thảo văn bản, tổ chức ký kết, theo dõi thực hiện, đánh giá định kỳ, tổng kết và đánh giá kết thúc dự án. Tổ chức các hoạt động trao đổi học thuật cho cán bộ giảng viên và sinh viên.
 • d) Tìm kiếm các đối tác, tình nguyện viên nước ngoài hợp tác hỗ trợ đào tạo của nhà trường
 • e) Chuẩn bị nội dung, chương trình để Ban Giám hiệu làm việc với các đối tác quốc tế.
 • f) Tổ chức cho các đoàn quốc tế đến thăm và làm việc tại trường cũng như các đoàn công tác của Trường đi thăm và làm việc với các đối tác. Phối hợp với các cá nhân, tổ chức hỗ trợ thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh cho các đoàn khi đi học tập, hợp tác nước ngoài.
 • g) Tổ chức tìm kiếm các chương trình học bổng học tập của các đơn vị, tổ chức đào tạo trong nước, quốc tế dành cho cán bộ, viên chức và người học trong trường; đặc biệt là các học bổng sau đại học dành cho giảng viên, làm việc tại nước ngoài cho HSSV.
 • h) Dịch thuật tài liệu phục vụ hội nghị, hội thảo quốc tế, các nội dung liên quan phục vụ đến hoạt động chung của nhà trường.
 • Công tác Quan hệ Doanh nghiệp
 • a) Quản lý chuyên trang Cổng thông tin việc làm và giới thiệu việc làm cho Học sinh sinh viên;
 • b) Thực hiện truy vết Học sinh sinh viên sau khi ra trường và định kỳ báo cáo 02 lần/1 năm
 • c) Phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày hội việc làm hàng năm cho HSSV và người lao động của địa phương.
 • d) Xây dựng ngân hàng dữ liệu về mạng lưới Cơ quan/Doanh nghiệp làm cơ sở cho việc định hướng đào tạo và lập kế hoạch hợp tác toàn diện giữa Trường và Doanh nghiệp.
 • e) Tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường về nội dung ký kết biên bản ghi nhớ với Doanh nghiệp về việc tiếp nhận HSSV học thực hành, thực tập từng học kỳ/ năm học. Phối hợp lãnh đạo Khoa giám sát, hướng dẫn và đánh giá hoạt động học tập tại Doanh nghiệp.
 • f) Liên hệ với các doanh nghiệp và định kỳ tổ chức các buổi tham quan thực tế cho sinh viên. Tham gia tổ chức hội thảo, gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Doanh nghiệp với sinh viên, nhân viên của Trường.
 • g) Tiếp nhận những hỗ trợ khác từ Cơ quan/Doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên (SV) tăng cường kỹ năng cần thiết, hỗ trợ SV trong thời gian theo học tại Trường;
 • h) Phối hợp với Cơ quan/Doanh nghiệp trong việc huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ; Hợp tác giữa Cơ quan/Doanh nghiệp và HSSV nhằm thực hiện các giải pháp nghiên cứu khoa học, cải tiến khoa học kỹ thuật từ các yêu cầu của đơn vị;
 • i) Vận động Doanh nghiệp xem xét khả năng cấp học bổng cho sinh viên tài năng, sinh viên nghèo vượt khó, hoặc tài trợ cho các chương trình nghiên cứu khoa học có tính khả thi cao, các hội thảo, cuộc thi do Trường tổ chức nhằm động viên, khích lệ HSSV và quảng bá thương hiệu cho Doanh nghiệp.
 • j) Tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu của Doanh nghiệp về việc đào tạo các chuyên ngành ngắn hạn.
 • k) Thông qua các mối quan hệ giữa Nhà trường và doanh nghiệp cũng như các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội khác nắm bắt tình hình thực tế đang diễn ra ngoài xã hội để tham mưu cho Nhà trường những chính sách phù hợp gắn việc đào tạo của Nhà trường với nhu cầu xã hội.
 • l) Định kỳ mời Cơ quan/Doanh nghiệp tham dự các hội thảo, các buổi tư vấn tuyển sinh, tư vấn kỹ năng mềm cho Nhà trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao

 

3. Đội ngũ nhân sự

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Số điện thoại

1

Dương Thị Tuyết Lan

Trưởng phòng HTQT&QHDN

duongthituyetlan@hotec.edu.vn

0919220680

2

Trần Lâm Bạch

Phó Trưởng phòng HTQT&QHDN

tranlambach@hotec.edu.vn

0902033265

3

Phạm Thụy Hằng

Nhân viên

phamthuyhang@hotec.edu.vn

0933710621

4. Hình ảnh gồm.

+ Hình cá nhân rõ mặt trưởng – phó đơn vị

Cô Dương Thị Tuyết Lan

Trưởng phòng HTQT&QHDN

 

Thầy Trần Lâm Bạch

Phó Trưởng phòng HTQT&QHDN

 

+ Hình tập thể đơn vị:

                                                                                                                

HIỆU TRƯỞNG

DUYỆT NỘI DUNG

 

 

 

 

Khê Văn Mạnh

TRƯỜNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Trần Thị Kim Phượng

 

Main Menu

Contact