Previous
Next

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Cao đẳng

2. Trung cấp

FANPAGE

NHÂN SỰ KHOA CƠ KHÍ - ÔTÔ

STT Họ Và Tên Chức Vụ Trình Độ Thông Tin Liên Lạc
1 Hồ Văn Nhát Trưởng khoa Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy, Thạc sĩ Quản lý Khoa học Công nghệ hovannhat@hotec.edu.vn
2 Lê Thành Nhân Phó Trưởng khoa Thạc sĩ Cơ khí chế tạo máy lethanhnhan@hotec.edu.vn
3 Trần Hồng Tính Phó Trưởng khoa Kỹ sư Cơ khí động lực tranhongtinh@hotec.edu.vn
4 Nguyễn Công Thạnh Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí động lực nguyencongthanh@hotec.edu.vn
5 Lâm Đức Sinh Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ kỹ thuật Cơ khí lamducsinh@hotec.edu.vn
6 Hoàng Phi Khanh Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí động lực hoangphikhanh@gmail.com
7 Trần Thanh Nguyên Giảng viên Kỹ sư Cơ khí động lực tranthanhnguyen.hotec@gmail.com
8 Phạm Thị Vân Anh Giảng viên Kỹ sư Thiết kế máy, Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật phamthivananh@hotec.edu.vn
9 Lê Nguyễn Anh Tuấn Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ chế tạo máy lenguyenanhtuan@hotec.edu.vn
10 Nguyễn Hải Bằng Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật nguyenhaibang@hotec.edu.vn
11 Lê Thanh Vinh Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí lethanhvinh@hotec.edu.vn
12 Nguyễn Văn Phú Giảng viên Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy Thạc sĩ Quản lý Kinh tế - Kỹ thuật nguyenvanphu@hotec.edu.vn
13 Vương Thị Huyền Diệu Giảng viên Thạc sĩ Công nghệ chế tạo máy vuongthihuyendieu@hotec.edu.vn
14 Nguyễn Tấn Lực Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí động lực nguyentanluc@hotec.edu.vn
15 Nguyễn Bá Ba Giảng viên Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô nguyenbaba@hotec.edu.vn
16 Nguyễn Thanh Đức Giảng viên Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô nguyenthanhduc@hotec.edu.vn
17 Lê Văn Tha Giảng viên Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô levantha@hotec.edu.vn
18 Ngô Duy Đông Giảng viên Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí động lực ngoduydong@hotec.edu.vn
19 Phạm Huỳnh Anh Tuấn Giảng viên Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô phamhuynhanhtuan@hotec.edu.vn
20 Hồ Tấn Phát Nhân Viên Cử Nhân Công nghệ kỹ thuật Cơ khí htanphat89@gmail.com
21 Tô Hồng Phú Nhân Viên Cử Nhân Công nghệ Ô tô 201280@gmail.com

Video giới thiệu khoa

Hình ảnh hoạt động của khoa

ĐỐI TÁC CỦA KHOA

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Chinh (Hyundai Trường Chinh)

Công ty TNHH Sài Gòn Ô tô Nguyễn Quang (Hyundai Kinh Dương Vương)

Công ty TNHH Sài Gòn Ô tô Nguyễn Quang (Nissan Sài Gòn)

Công ty TNHH Toyota Phú Mỹ Hưng (Toyota Phú Mỹ Hưng)

Công ty CP Dịch vụ Sài gòn Auto

Công ty TNHH Cơ khí Kiến Thức

Công ty TNHH SX Cơ khí Chính xác Nhuận Tiến

Công ty Cơ khí Duy Khanh

Công ty Cổ phần nhựa Khôi Nguyên

Công ty TNHH MTEX Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Đồng Tâm

Main Menu

Contact