Thông báo về việc tổ chức ôn và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt thi tháng 2/2023

Thông báo

về việc tổ chức ôn và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đợt thi tháng 02/2023

Tham khảo chi tiết tại :thongbaothitinhoc

Căn cứ nội dung hợp tác giữa Trường Đại học Kiên Giang và trường Cao Đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ nhu cầu học và thi chứng chỉ ưng dụng Công nghệ thông tin của học viên trong và ngoài trường 

Nay trường Cao Đẳng Kinh tế – Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông váo về việc tổ chức ôn và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin do Hội đồng thi Tin học trường Đại học Kiên Giang tổ chức, cụ thể như sau 

1.Đối Tượng:

 • Học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế –  Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
 • Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đăng kí dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

2. Thời gian, địa điểm đăng kí:

 • Thời gian: Từ 07/12/2022 đến hết ngày 30/12/2022
 • Địa điểm: Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực và dịch vụ – trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, phòng B1.6

3. Thời gian ôn và thi:

 • Thời gina ôn: Tối 2-4-6 và tối 3-5-7
 • Thời gian thi: Tuần 4 tháng 2 năm 2023 (từ ngày 18/02/2023 đến ngày 26/02/2023).
 • Địa điểm thi: Phòng học máy tính, dãy A – trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

4. Hồ sơ đăng ký gồm:

 • Đơn đăng ký dự thi (1 bản). Có thể tải về từ Website: ttshth.vnkgu.edu.vn hoặc nhận trực tiếp tại Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và Dịch vụ – Phòng B1.6
 • Ảnh 4×6 (2 tấm – lưu ý ảnh chụp không quá 6 tháng).
 • Căn cước công dân (hoặc chứng minh nhân dân) và thẻ sinh viên (1 bản photo)\

5. Lệ phí:

 • Lệ phí ôn:

     Lớp cơ bản: 30 tiết/ khóa: 880.000 đồng/HSSV

     Lớp Nâng Cao: 45 tiết/ khóa 1.320.000 đồng/HSSV.

 • Lệ phí thi

     Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản : 600.000 (Sáu trăm ngàn đồng).

      Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao: 700.000 đồng (Bảy trăm ngàn đồng).

6. Hình thức đóng tiền:

 • Đóng tiền trực tiếp khi đăng kí
 • Chuyển khoản: Tài khoản số: 1602797967979 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3,TP.HCM. Đơn vị nhận: Trường Cao Đẳng Kinh tế – Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
 • Lưu ý : khi đóng tiền HSSVN ghi rõ như sau:

         + Họ và tên

         + Mã số HSSV

         + Nội dung đóng tiền: Ôn tin học hoặc thi tin học.

7. Thông tin liên hệ :

Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và dịch vụ – trường Cao dẳng Kinh tế – Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, phòng B1.6 Điện thoại: 02837555258. 0933.578.450 (Cô Hoa).

Main Menu

Contact