Thông báo đấu giá bãi xe

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá cho thuê quyền khai thác dịch vụ giữ xe Học sinh sinh viên

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

         Link tham khảo chi tiết: TB đấu giá cho thuê bãi xe

         Link tham khảo quy chế đấu giá: Quy che dau gia bai xe

          Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

          Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17  tháng 11 năm 2016;

          Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

          Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy Ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật về Hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

          Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

          Căn cứ Công văn số 9757/BTC-QLCS ngày 26 tháng 9 năm 2022 về việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp công lập Thành phố Hồ Chí Minh;

          Căn cứ Quy chế đấu giá thuê quyền khai thác dịch vụ giữ xe học sinh sinh viên của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh số 1034/QC-CĐKTKT ngày 02 tháng 12 năm 2022;

Trường Cao đẳng  Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đấu giá cho thuê quyền khai thác dịch vụ giữ xe Học sinh sinh viên như sau:

 1. Tài sản đấu giá: Quyền khai thác dịch vụ giữ xe Học sinh sinh viên của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

– Mặt bằng bãi giữ xe (nằm trong khuôn viên Trường) diện tích 1.200 m2.  lưu lượng gửi xe trung bình: 700 – 750 xe/buổi

– Địa chỉ nơi có tài sản: 215- 217 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. HCM

– Thời gian cho thuê: 12 tháng.

– Nguồn gốc tài sản: Tài sản của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh được nhà nước giao quản lý, sử dụng.

 1. Giá khởi điểm: Tính cho 12 tháng cho thuê là 450.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu đồng).

+ Giá này chưa bao gồm thuế và phí, lệ phí khác (nếu có).

+ Giá cho thuê được tính trên 10 tháng thực học của HSSV (không thu tiền 01 tháng nghỉ hè và 01 tháng nghỉ tết). (45.000.000đ/tháng x 10tháng).

 1. Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).
 2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước
 3. a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/bộ.
 4. b) Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng).

Tiền đặt trước nộp vào:

Tài khoản số 6421201136017 tại Ngân hàng NN&PTNT (Agribank), Chi nhánh Bắc TP. HCM.

– Đơn vị thụ hưởng: Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM.

– Thời gian:  Từ ngày 06/12/2022 đến ngày 20/12/2022.

 1. Thời gian bán hồ sơ đấu giá: từ 8 giờ 00 phút ngày 06/12/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/12/2022. trong giờ hành chính tại Phòng Quản trị Cơ sở vật chất (Địa chỉ: 215- 217 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. HCM).
 2. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022 trong giờ hành chính tại bãi giữ xe bãi giữ xe (nằm trong khuôn viên Trường) số 215- 217 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. HCM.
 3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
 4. a) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ 8 giờ 00 phút ngày 12/12/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 27/12/2022. trong giờ hành chính tại Phòng Quản trị Cơ sở vật chất (Địa chỉ: 215- 217 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. HCM).
 5. b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

– Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: xem chi tiết tại Điều 5, Quy chế cuộc đấu giá số 1034/QC-CĐKTKT ngày 02/12/2022)

– Cách thức tham gia đấu giá: Mỗi đơn vị tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (do Trường Cao đẳng  Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phát hành có đóng dấu treo);

+ Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh, nếu là Hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

+ Bản sao CMND/CCCD có chứng thực của người tham gia đấu giá.

+ Hồ sơ, giấy tờ liên quan để chứng minh đủ năng lực, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác theo yêu cầu tại khoản 2, Điều 5 Quy chế đấu giá.

+ Chứng từ nộp tiền đặt trước;

+ Giấy uỷ quyền (nếu không phải là cá nhân đăng ký hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
 2. a) Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 22/12/2022 (Thứ Năm).
 3. b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Phòng Truyền thống Trường Cao đẳng Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 215- 217 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. HCM).
 4. 9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (xem chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá số 1034/QC-CĐKTKT ngày 02/12/2022).

         Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Phòng Quản trị Cơ sở vật chất – Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành Phố Hồ CHí Minh (Địa chỉ: 215- 217 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. HCM) Điện thoại: 0919.459988.

           (Kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 1034/QC-CĐKTKT ngày 02/12/2022)

          Thông báo này thay Thư mời tham dự đấu giá.

Main Menu

Contact