Tuần Sinh hoạt công dân cho học sinh Trung cấp Khóa 24

Căn cứ Kế hoạch số 630/KH-CĐKTKT ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân” cho HSSV năm học 2022 – 2023; Từ ngày 09/8/2022 đến ngày 11/8/2022, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM tổ chức Tuần Sinh hoạt công dân cho học sinh Trung cấp Khóa 24.  Đây là khóa học bắt buộc, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tất cả những HSSV mới nhập học trước khi các em bước vào môi trường học tập mới. Các em được phổ biến những thông tin tổng quan về Nhà trường, các thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế; các quy định pháp luật hiện hành, các quy chế, quy định về đào tạo, công tác HSSV, các chế độ chính sách liên quan đến việc học tập, rèn luyện….

Qua tuần sinh hoạt này, các em học sinh khóa mới sẽ nắm bắt, tiếp thu được những nội dung bổ ích liên quan đến quá trình học tập của mình tại trường. Hy vọng rằng cùng với sự chuẩn bị chu đáo và hỗ trợ mọi mặt từ phía Nhà trường, các em tân HSSV sẽ đạt được thành tích cao nhất trong học tập và rèn luyện.

Quang cảnh buổi sinh hoạt đầu năm cho học sinh Trung cấp Khóa 24

Thầy Hồ Văn Nhát – Trưởng Phòng Đào tạo phổ biến thông tin đến các em học sinh Khoá mới tại buổi sinh hoạt công dân

Main Menu

Contact