HOTEC tích cực hưởng ứng và tham gia “Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trong Hệ thống Dân vận

 

Căn cứ Kế hoạch Số 620 – KH/ĐU ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM về việc thực hiện “Xây dựng Không gian văn hóa  Hồ Chí Minh” trong hệ thống Dân vận;

Thực hiện Kế hoạch Số 818 – KH/CĐKTKT ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TP. HCM về việc “Xây dựng Không gian văn hóa  Hồ Chí Minh” trong trường học năm học 2022 – 2023.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong đội ngũ Cán bộ – Giảng viên – Nhân viên; góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong Học sinh, Sinh viên cùng học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; động viên, khích lệ đội ngũ Nhà trường nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác Dân vận; nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Chương trình hành động của Thành ủy về “Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”. Từ ngày 6/10/2022 đến ngày 8/10/2022 (Đợt 1) và từ ngày 13/10/2022 đến ngày 15/10/2022 (Đợt 2), Trường Cao đẳng Kinh tế  –  Kỹ thuật TP. HCM tổ chức trưng bày tài liệu, những lời kêu gọi, lời nói, mẫu chuyện, bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác Dân vận cùng những ấn phẩm, sách, báo, tạp chí… của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được xuất bản. Hoạt động trưng bày thực hiện theo chủ đề “Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” với tư liệu cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh qua góc nhìn văn hoá cùng những tài liệu phong phú, hình ảnh sống động và những câu chuyện sâu sắc đã thu hút sự quan tâm, tìm hiểu của đông đảo Cán bộ – Giảng viên – Nhân viên và Học sinh, Sinh viên trong toàn trường.

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” là không gian trưng bày nhằm tuyên truyền nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; làm cho mỗi Cán bộ  –  Giảng viên – Nhân viên và Học sinh, Sinh viên thấm nhuần tư tưởng đạo đức, phong cách của Người; phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tiến tới xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế ­ –  Kỹ thuật TP. HCM ngày càng văn minh và phát triển bền vững.

Ðiểm nhấn của không gian này là mô hình sách “Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh” được trình bày đẹp mắt, sáng tạo. Các tác phẩm của Các Mác – Ăngghen – Lênin được đặt dưới nền của Lăng (Chủ nghĩa Mác- Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn). Phía trên của Lăng là các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tài liệu sách, bài viết về Người… Bên cạnh đó, Nhà trường còn triển khai tuyên truyền, huy động đội ngũ Đảng viên trực thuộc các Chi bộ trong Đảng bộ Trường cùng tham gia cuộc thi sưu tầm tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác Dân vận. Từ đó, đẩy mạnh và kích thích phong trào học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ Cán bộ, Đảng viên, Giảng viên.

Các tác phẩm dự thi chất lượng và chứa đựng nhiều ý nghĩa từ các Chi bộ trong Nhà trường cùng nguồn sách đa dạng với tư liệu được chọn lọc kỹ càng, bố trí hợp lý, đem lại nhiều kiến thức bổ ích, tạo ra không gian trang nghiêm, ấm cúng, nơi Cán bộ – Giảng viên – Nhân viên và Học sinh, Sinh viên cùng đến tham quan, tìm hiểu và học tập.

Hoạt động Trưng bày sách theo chủ đề “Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” diễn ra trong 6 ngày: Từ ngày 6/10/2022 đến ngày 8/10/2022 (Đợt 1) và từ ngày 13/10/2022 đến ngày 15/10/2022 (Đợt 2) tại Sảnh Hội trường Trường Cao đẳng Kinh tế ­ –  Kỹ thuật TP. HCM.

Trân trọng kính mời Quý Thầy, Cô và các em Học sinh, Sinh viên đến thưởng thức không gian trưng bày, tìm hiểu cũng như vận dụng và lan tỏa ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác, học tập và đời sống hằng ngày.

Thầy Khê Văn Mạnh – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường
(thứ 6 từ trái sang) chụp hình cùng Quý Thầy, Cô và các em Học sinh, Sinh viên

Thầy Phan Văn Thanh Cần – Phó Hiệu trưởng Nhà trường (thứ 4 từ phải sang) chụp hình cùng Quý Thầy, Cô 

Cô Phạm Ngọc Diễm – Phó Hiệu trưởng Nhà trường (thứ 5 từ trái sang) chụp hình cùng Quý Thầy, Cô 

Cô Phạm Thị Thanh Tâm – Phó Hiệu trưởng Nhà trường (thứ 2 từ phải sang) chụp hình cùng Quý Thầy, Cô và các em Học sinh, Sinh viên

Đại diện Chi bộ 1 chụp hình lưu niệm

Đại diện Chi bộ 2 cùng tác phẩm dự thi sưu tầm tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác Dân vận

Đại diện Chi bộ 3 cùng tác phẩm dự thi sưu tầm tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác Dân vận

Đại diện Chi bộ 4 cùng tác phẩm dự thi sưu tầm tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác Dân vận

Đại diện Chi bộ 5 cùng tác phẩm dự thi sưu tầm tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác Dân vận

Đại diện Chi bộ 6 cùng tác phẩm dự thi sưu tầm tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác Dân vận 

Hoạt động thu hút sự quan tâm đông đảo Quý Thầy, Cô và các em Học sinh, Sinh viên trong toàn trường

Quý Thầy, Cô và các em Học sinh, Sinh viên cùng nghe thuyết trình các câu chuyện về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quý Thầy, Cô tham quan và tìm hiểu tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học sinh, Sinh viên thích thú tìm hiểu những mẩu chuyện kể về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Main Menu

Contact