Ngành Hệ thống thông tin

 1. Tên ngành: HỆ THỐNG THÔNG TIN 
 2. Mã ngành: 6320201
 3. Trình độ đào tạo: Trình độ cao đẳng
 4. Hình thức đào tạo: Chính quy – Tín chỉ
 5. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
 6. Thời gian đào tạo: 2.5 năm; 5 học kỳ
 7. Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 84 tín chỉ tương đương: 1935 giờ, trong đó:

– Thời gian học lý thuyết: 627 giờ;

– Thời gian Thực hành, thực tập: 1308 giờ.

 1. Giới thiệu chung về ngành:

Hệ thống thông tin trình độ cao đẳng là ngành thực hiện:

+ Xây dựng và quản trị hệ có sở dữ liệu, hệ thống thông tin trực tuyến trên Web;

+ Hoạch định về điều hành đề án xây dựng hệ thống thông tin;

+ Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin;

+ Lập trình – Làm việc nhóm, lãnh đạo và điều hành nhóm công tác;

Người làm nghề Hệ thống thông tin có phẩm chất đạo đức, tư duy, có kiến thức, có phương pháp làm việc và kỹ năng thích hợp để làm việc trong lĩnh vực hệ thống thông tin, nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong xã hội.

 1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

 • Nhân viên phân tích, thiết kế thông tin;
 • Nhân viên tư vấn, thẩm định, triển khai, phân tích hệ thống thông tin;
 • Nhân viên quản lý dữ liệu.

Xem chi tiết về ngành học:

Một số hình ảnh, clip  về  hoạt động giảng dạy:

Main Menu

Contact